PAERS GROUP 

Kameleon is een voorziening voor kinderen met een HB+ profiel, waar behoefte is aan interessegelijken te ontmoeten. 
Binnen Kameleon bestaan 4 pijlers:

-          Het clubhuis (Open op dinsdagmiddag en donderdagmiddag): drukvrije ontmoetingsplek voor ontwikkelings- en interessegelijken. Op dinsdag- en donderdagmiddag is het Clubhuis open en worden allerhande activiteiten georganiseerd die als doel hebben om de kinderen binnen het Clubhuis zich gezien, gehoord en gewaardeerd te voelen. In een (sociaal) veilige omgeving wordt gebouwd aan relaties, mag je jezelf zijn, wordt jouw unieke input gewaardeerd en ontstaan vriendschappen. De context is steeds anders en wordt mede bepaald door de input van de groep, maar is steeds:

-          Stimulus rijk: we doen veel en met elkaar. Soms in kleine groepjes, op andere momenten in tweetallen. Afhankelijk van behoeften en flow (dat regelt zich op organische wijze). Variërend van samen spellen spelen, op onderzoek uit, onder begeleiding kerstboompjes draaien op de houtdraaibank, vuur maken, koken, houtbewerking, we kunnen de microscoop erbij pakken, we maken de mooiste dingen, of (als de behoefte daar is) is er ruimte voor een goed gesprek, hebben we het over wat ons verenigd of juist anders maakt, wat moeilijk is, of wat juist super goed gaat of fijn is. Of te wel: er is geen vast omlijnd programma. Juist dat maakt dat je je vrij kunt voelen. Wat ons bindt is een snelle manier van denken en schakelen, een groot verbeeldend vermogen en de behoefte dat te delen met anderen die dat snappen en aanvoelen. En juist dat is wat Kameleon biedt binnen het Clubhuis. Jij mag er zijn, we vinden het fijn dat je er bent, en de rest gaat steeds eigenlijk vanzelf.

-          Prikkel reguleerbaar: het is binnen de groep belangrijk dat je soms ook even weg mag kruipen, even de prikkels van je af mag schudden. Dat kan binnen Kameleon, zonder dat je daarbij wordt buitengesloten. Iedereen in de groep heeft zijn eigen behoeften. De een is een korte periode heel druk bezig en heeft daarna behoefte om een moment af te schakelen en rust te nemen. De ander is heel intens en wil juist even heel veel prikkels voelen. Beiden kan en beiden kan naast elkaar bestaan. Fijne hoekjes om tot rust te komen, of juist een plek waar je vol vuur met elkaar kunt overleggen en plannen kunt smeden. Dat kan en mag beiden.

-          Eigen input: iedereen groeit wanneer hij of zij gehoord en gezien wordt. Dat geldt natuurlijk ook voor de bezoekers van het Clubhuis. Juist binnen de groep die het Clubhuis bezoekt leeft er veel, veel ideeën, veel beelden, veel emoties. Niets is zo funest voor je ontwikkeling als het structureel niet mogen uiten hiervan. Soms omdat het veel is en er geen ruimte is, op school, of thuis. Soms omdat jouw beelden zo gedetailleerd zijn anderen je wat moeilijker kunnen volgen, soms omdat het heftig is, of je je niet veilig voelt. Binnen Kameleon kan ook niet alles. Dat is eerlijk en reëel. Wat wel kan is ruimte bieden om te uiten wat er speelt en leeft, om te vertellen, te delen, te overleggen over wat kan en wanneer. Marleen en Marjolein begeleiden het Clubhuis. Het HB+ denkkader is ook voor hen het eigen denkkader. Ze zijn beiden ervaringsdeskundig als het gaat om hoe belangrijk het is om te mogen vertellen wat er in je leeft. Om een plek te vinden waar je mag zijn wie je bent en begrepen en gezien wordt. Vanuit die veiligheid kunnen we bouwen naar (zelf)acceptatie en veilig experimenteren in relaties met anderen.

-          HB+ in denken en doen: omdat de begeleiders van het clubhuis zelf creatieve hb(+)-ers zijn, en al jaren werken met kinderen die net zo snel/verdenkend zijn, of een gelijksoortige verwerking hebben, net zo gevoelig zijn, of soms net zo veel moeite hebben om de wereld te snappen/accepteren, is een half woord vaak genoeg om met elkaar snel te schakelen. Associaties worden razend snel en creatief gelegd. Dat maakt dat het aanbod ook flexibel, creatief en divers moet zijn. Binnen het Clubhuis worden steeds materialen en activiteiten aangeboden die de natuurlijke nieuwsgierigheid en associatie snelheid/reikwijdte steunt en stimuleert. En nee, dat kunnen we dus niet vooraf dichttimmeren 😉. Dat doen we dus ook niet. Zowel Marleen als Marjolein zijn beiden zelf altijd bezig met het leren van nieuwe dingen. Dat maakt dat het aanbod divers kan zijn (pottenbakken, boogschieten, fluitjes maken van wortel of hout, meubel(tje)s maken, metaal bewerken, handwerken, lassen, fotografie, tekenen, onderzoek doen, bezig zijn met paarden, kikkervisjes vangen en bekijken, het bos in, hutten bouwen, kaartjes maken, fruit wekken, digitaal documenten bewerken, naaien, ontwerpen, 3D printen, games en alles wat we samen nog kunnen uitvinden en nog heel, heel veel meer. Samen zijn we vooral bezig met ontdekken en leren door te doen en bezig te zijn, met elkaar en met behulp van elkaar.  

-          De studiehoek (maatwerkafspraken): binnen de studiehoek gaat het om leren. Niet het schoolse leren, maar het leren leven. Wat is er nodig om jou verder te helpen? Wat wil jij leren of ervaren? waar zijn ontwikkelkansen en ontwikkelbehoeften? En hoe kunnen we samen zoeken naar mogelijkheden om hierin stappen te zetten? Wat zijn jouw sterke en minder sterke kanten? Wat vind je fijn? Wat vind je moeilijk? Waar wil je naartoe of hoe kun je dat gaan uitvinden?

Deze vragen zijn belangrijk om te leren leven, om te leren wat je gelukkig maakt, om te leren hoe jij in elkaar steekt. Heel individueel en daarom ook altijd maatwerk. In persoonlijk contact en in eigen tempo ontwikkel je je. Samen met je mentor (die kies je zelf) kun je werken aan (studeren op) die dingen die voor jouw ontwikkeling belangrijk zijn.

-          Het Skills-lab (maatwerkafspraken): in het Skills-lab gaat het om het aanleren van praktische vaardigheden. Soms wil je gewoon iets kunnen. Een voorbeeld uit de praktijk: een van onze kinderen wilde graag een fontein maken, maar…. hoe doe je dat? Samen zijn we gaan zoeken naar mogelijkheden. In dit geval kwamen we uit op de mogelijkheid om een fontein te maken van koper buis. Kunnen solderen is een praktische vaardigheid die hierbij noodzakelijk was. Het leren werken met installatiemateriaal is een vaardigheid (skill) die op natuurlijke wijze wordt aangeleerd in het werken aan de fontein. Een ander voorbeeld: bij de wens een hut te bouwen, en de uitvoering van het samen opgestelde plan, werd ontzettend veel ervaring opgedaan met het ontwerpen, uitdenken en uitvoeren van plannen, het timmeren, zagen, meten, schroeven, in verstek zagen, schuren, schilderen, enz. Praktische vaardigheden, van belang in het ‘echte leven’ die je leert door te doen. Een laatste voorbeeld (ze zijn zo leuk): als je precies weet hoe je Grijze jagers outfit eruit moet zien, en er een berg stoffen en een naaimachine aanwezig zijn…. tsja, dan staat er met wat moeite en tijd de best geklede Grijze jager ever! En je leert daarbij natuurlijk steeds meer dan de praktische skill alleen! Vallen en opstaan, plannen, overleggen, realistisch schatten, volhouden, boos worden en toch ook weer afkoelen en doorgaan (want je wil toch die mantel afmaken),…. Trots mogen zijn als je klaar bent, delen wat je hebt gemaakt of geleerd. Ik denk niet dat we hoeven uit te leggen wat dit betekent voor de ontwikkeling van ieder kind?!

-          Praktijk HB+ (maatwerkafspraken): binnen het praktijk gedeelte is er ruimte om binnen een onderwijspsychologisch kader te werken aan vragen waarbij meer ruimte nodig is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan diagnostiek, specifieke ondersteuningsvragen, specifieke begeleiding. Binnen Kameleon wordt samengewerkt door verschillende disciplines. Binnen het vaste samenwerkingsverband werken een psycholoog, coach, orthopedagoog en ergotherapeut nauw samen. Bij complexe vragen waarbij een andere discipline noodzakelijk is, zijn er mogelijkheden om binnen het eigen netwerk mensen extern te betrekken. Maatwerk is hierin altijd noodzakelijk. 

De Kameleon groep heeft twee locaties; 
Regio Noord : Mantinge (dinsdag middag en donderdag middag) 
Regio Oost: Wesepe (maandag ochtend en dinsdag avond) Hieronder staan enkele voorbeelden van activiteiten en excursies die hebben plaats gevonden: 

Dinsdag 15 september 2020: 
Hazelnoten rapen en roosteren. Fruit plukken en daarvan jam maken. 

Kennismakingskamp september 2020: 
Gezellig samen zijn, elkaar leren kennen en samenwerken. 
Activiteiten: Mennen op de heide, paarden verzorgen (voeren, water geven), vuurtje stoken en broodjes en pizza bakken, klimmen in outdoorpark Joy Time. 

Moestuin project 2019: 

Zomer kamp 2019