''meer met paarden''
Home » Coaching » Bedrijven en teams » Zorgsector

Zorgzaam verbinden 

 
Verpleegkundigen/ verzorgende  ervaren steeds meer werkdruk door:
 • Veeleisende familieleden
 • Patiënten willen snel en onmiddellijk geholpen worden
 • Moeten steeds vriendelijk klaar staan
 • Tijdlimieten voor meerdere processen

Patiënten zijn overtuigd van:
 • Een gebrek aan communicatie van verpleegkundigen en arts voor  de patient
 • Norse behandeling van sommigen​.

In meer of mindere mate hebben de verpleegkundigen en verzorgende persoonlijk voordeel bij:

 • Duidelijke leiding
 • Grenzen kunnen en mogen aangeven
 • Tools om met agressie te kunnen omgaan
 • Echt luisteren naar klachten
 • Luistervaardigheden
 • Empatisch grenzen behouden
 • ​Omgaan met veranderingen

  De individuele kijk met  persoonlijk gedachten, gevoel en overtuiging bepaalt de wijze van handelen. Focus ligt hierbij veelal op wat men niet meer wilt in plaats van wat men kan en wil veranderen.  Bewust oordeelloos zintuiglijk opmerken is een uitdaging waar veel personen voorstaan. Vanuit de zintuiglijke kijk op het nu komt men tot oplossingen voor zichzelf en de betrokkenen.

  De coaching en training sluit aan bij de persoonlijke interesses van de deelnemers.  Met o.a. creatieve werkvormen wordt men bewust van het  veranderingsproces.  De groei van het team en/of de individuele deelnemer  volgt het proces:
  • Doel op lange en korte termijn bepalen
  • Zintuiglijke meetpunten bepalen
  • Bewustworden van de huidige situatie
  • Persoonlijke kijk met overtuiging helder maken
  • Oplossingen opstellen
  • Denken, voelen, doen en overtuiging aanpassing waardoor de oplossing kan toegepast worden
  • Oplossingen implementeren
  • Opvolgen en bijsturen