''meer met paarden''
Home » Coaching » Bedrijven en teams » Onderwijs

Pedagogisch, creatief ''out of the box'' denken en doen 

Uit onderzoek een top tien van uitdagingen voor leerkrachten:
 •  Te veel administratie
 • Hervormingszucht van de overheid
 • Toegenomen aantal leerlingen met zorgnoden
 • Beslissingen die betwist worden door ouders
 • Dalende waardering door de samenleving
 • Te beperkte middelen voor gebouwen en onderhoud
 • Te beperkte werkingsmiddelen
 • Gebrek aan inspraak bij de veranderingen
 • Toename van anderstalige kinderen

Daarbovenop verwacht men dat leerkrachten: 

 
 • Competente lesgever zijn
 • Open warm en respectvol handelen
 • Fair zijn
 • Vertrouwen geven
 • Gemotiveerd en gepassioneerd zijn
 • Motiveren
 • De leerkracht en autonomie van leerlingen verhogen‚Äč
De individuele kijk met  persoonlijk gedachten, gevoel en overtuiging bepaalt de wijze van handelen. Focus ligt hierbij veelal op wat men niet meer wilt in plaats van wat men kan en wil veranderen.  Bewust oordeelloos zintuiglijk opmerken is een uitdaging waar veel personen voorstaan. Vanuit de zintuiglijke kijk op het nu komt men tot oplossingen voor zichzelf en de betrokkenen.

Coaching en training sluit aan bij de persoonlijke interesses van de deelnemers.  Met o.a. creatieve werkvormen wordt men bewust van het  veranderingsproces.  De groei van het team en/of de individuele deelnemer  volgt het proces
* Zintuiglijke meetpunten bepalen 
* Bewustwording van huidige situatie 
* Persoonlijke kijk en overtuiging helder maken
* Oplossingen opstellen 
* Denken, voelen, doen en overtuiging aanpassen waardoor de oplossing toegepast worden 
* Oplossingen implementeren 
* Opvolgen en bijsturen